Home

Welkom bij Equivida!

Een goede gezondheid begint bij een evenwicht tussen de vier elementen vuur, water, lucht en aarde.

De natuurgeneeskunde is de basis van mijn vierjarige opleiding aan de Europese Academie voor Natuurlijke Gezondheidszorg. De natuurgeneeskunde is gebaseerd op de vier elementen aarde, lucht, water en vuur. Deze 4 elementen vind je terug in de natuur, zoals de 4 seizoenen, de 4 windrichtingen,... Maar ook moeten we rekening houden met deze 4 aspecten als we aan gezondheid denken.

Chakra healing

 

Alles is energie. Door een verstoorde energie-uitwisseling in het energetisch lichaam, oftewel de aura en de chakra’s, zul je merken dat er vaak eerst sprake zal zijn van een energetische disharmonie, voordat het menselijk lichaam ziek wordt. Ziekte openbaart zich veelal eerst op het energetisch vlak, voordat het merkbaar wordt op het lichamelijk vlak. De chakra’s zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van organen en daarmee van groot belang voor ons algehele gevoel van welbevinden en gezondheid. Een logisch gevolg is dan ook dat als een chakra niet goed functioneert, dus niet voldoende energie van buitenaf opneemt, er een onderactiviteit van deze organen kan zijn. Wordt er juist teveel energie opgenomen door een chakra, dan zal dat te merken zijn aan een overproductiviteit van de organen.

Kaartleggen met Lenormand en Tarot

 

Een goede gezondheid hangt ook nauw samen met het verkrijgen van inzicht. Van zodra je inzicht hebt in moeilijke situaties die ons overkomen in het dagelijks leven, in gezondheidsproblemen,... begrijpen we onszelf en onze omgeving beter. Hierdoor wordt het probleem minder zwaar en beter draagbaar en kunnen we aan onszelf werken. Kaartleggen kan een enorme hulp bieden bij het verkrijgen van inzicht. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Van zodra je deze wijsheid hebt, beginnen dingen te transformeren.

Equivida - Lelieplaats 9 bus 1 2660 Hoboken - nathalie@equivida.be - 0468/22.53.62