Chakra's

Chakra healing

Het woord chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel. De functie van een chakra is het gebied waarmee het contact maakt te voorzien van levensenergie. De chakra’s in het menselijk lichaam nemen energie op uit het ons omringende krachtveld, waarna de energie getransporteerd wordt naar de organen die in contact staan met het bewuste chakra. Chakra's absorberen en distribueren fysieke, mentale, emotionele en spirituele energiestromen. Daarom kunnen we chakra's zien als energiecentrales die ervoor zorgen dat de benodigde energie daar terecht komt waar ze moet zijn. Alle chakra's spelen een belangrijke rol bij het welzijn van lichaam en geest. Elke chakra heeft een invloed op bepaalde lichaamsfuncties en emoties.

Het is meestal voldoende om de zeven hoofdchakra’s in balans te brengen. Bij een niet goed functionerend chakra (te actief of te open, of juist te gesloten en dus onderactief), kan dit leiden tot emotionele of fysieke klachten. Door de chakra’s in balans te brengen met een chakra healing kunnen lichamelijke en/of emotionele klachten afnemen of verdwijnen.


De chakra's staan in verbinding met de aura en wisselen constant energie uit. De aura is een energieveld dat alle levende wezens omgeeft. Zij omhult niet alleen het hele lichaam, maar ook elke lichaamscel, en reflecteert alle levensenergie. Aura’s verschillen in omvang en in kleur, afhankelijk van het welzijn van iemand. Hoe slechter we ons voelen, hoe kleiner ons aura is. Hoe beter we ons voelen, hoe omvangijker ons aura is. Als een aura door heel wat negatieve ervaringen zijn kracht verliest ontstaan er zwakke plekken waardoor de persoon kwetsbaar wordt voor ziekten en negatieve energieën. Aura’s onthullen dus het geestelijke, fysieke en spirituele welzijn van haar drager.

Het eerste chakra – Wortelchakra – Staartbeenchakra - Muladhara chakra


Plaats: onderkant ruggengraat.

Levensgebied/gebied van werking: overleving, veiligheid en (materiële) zekerheid, basale behoeftes van het lichaam.

Recht: om te hebben.

Organen: bijnieren.

Doel: stabiliteit, geaard raken, levenskracht, welvarendheid, juiste middelen van bestaan, lichamelijke gezondheid.

Het tweede chakra – Navelchakra – Heiligbeenchakra - Svadisthana chakra


Plaats: onderbuik, genitaliën, onderrug, heupen.

Levensgebied/gebied van werking: seksualiteit (en voorplanting), emoties (verwerken van emoties, omgaan met emoties, uiten van emoties).

Recht: om te voelen.

Organen: blaas, nieren en geslachtsorganen.

Doel: soepelheid, plezier, ontspanning.

Het derde chakra – Zonnevlechtchakra - Manipura chakra


Plaats: de maagstreek.

Levensgebied/gebied van werking: Wilskracht, energie, verstandelijke (mentale) wereld.

Recht: om te handelen.

Organen: darmstelsel, pancreas, maag en milt, lever en gal, spier- en zenuwstelsel.

Doel: wilskracht, daadkracht, doelgerichtheid.


Het vierde chakra – Hartchakra - Anahata chakra


Plaats: de hartstreek.

Levensgebied/gebied van werking: liefde, relaties en mededogen (empathie, invoelingsvermogen).

Recht: om te beminnen.

Organen: hart, longen, bloedsomloop.

Doel: harmonie, mededogen, aanvaarding.

Het vijfde chakra – Keelchakra - Vishudda chakra


Plaats: de keel.

Levensgebied/gebied van werking: communicatie, creativiteit.

Recht: om te spreken.

Organen: lymfen, mond, keel, slokdarm, neus, oren, schildklier.

Doel: heldere communicatie, creativiteit, weerklank, jezelf uiten.


Het zesde chakra – Voorhoofdschakra - Ajna chakra


Plaats: het voorhoofd.

Levensgebied: intuïtie, paranormale gaven en spiritualiteit.

Recht: om te zien.

Organen: ogen.

Doel: psychologisch inzicht, verbeeldingskracht. Ontwikkeling van spirituele en intuïtieve vermogens.

Het zevende chakra – Kruinchakra - Sahasrara chakra


Plaats: de kruin.

Levensgebied/gebied van werking: Begrip, inzicht, ‘innerlijk weten’.

Recht: om te weten.

Organen: hersenen.

Doel: wijsheid, kennis, spiritualiteit.

Equivida - Kapucijnenvest 30, 2500 Lier - nathalie@equivida.be - 0468/22.53.62 - BTW 0673.881.368