Eerste chakra

Het eerste chakra

Locatie: Ter hoogte van het stuitje.


Kleur: Rood.


Bewustzijn: Ik ben.


Zetel van: Ons bestaan, de wil tot leven.


Recht: Om te hebben.


Organen: Bijnieren.

Levensgebied/werking: 

Het basischakra is beslissend voor ons overleven. Het is verbonden met onze overlevingsinstincten en is de motivator achter de vecht- of vluchtreactie.

Het eerste chakra krijgt zijn basisprogrammering door het gezin waarin we opgroeien. Door deze programmering nemen we besluiten aangaande ons recht en onze wil om te overleven. Ook onze vroegste ervaringen worden hier geregistreerd.

Dit chakra reguleert ons fysiek bestaan en onze basisbehoeften zoals geld, behuizing, voedsel, kleding en liefdevolle relaties.

Het eerste chakra geeft aan hoe goed je geaard bent en hoe het is gesteld met je stabiliteit, veiligheid, zekerheid en je individualiteit. De voornaamste thema’s die bij dit chakra horen zijn levenskracht, overlevingsdrang, aanpassingsvermogen en materiële zekerheid.


Chakracorrespondenties:

Levenskracht is een belangrijke associatie die gehanteerd kan worden bij het eerste chakra. Eén van de belangrijkste thema’s van het eerste chakra is immers het overleven en de kracht waarmee dat gebeurt. Heeft iemand veel levenskracht, en de behoefte om steeds meer van het leven te ontdekken, dan is er een goede balans in het eerste chakra. Werken aan het eerste chakra zal de levenskracht en levenslust vergroten.


Kracht is een ander belangrijk aspect dat gesymboliseerd wordt door het 1e chakra: krachtig en resoluut optreden of betreuren dat je een kans hebt gemist. De wil en dan vooral het doorzettingsvermogen dat nodig is om wensen waar te maken is ook een aspect.


Ambitie hangt samen met financiële zekerheid. Mensen die weinig van het leven verwachten en weinig wensen te groeien in hun functie, hebben vaak een minder sterk eerste chakra. Als je niet genoeg geaard bent, dan heb je weinig wensen tot bijv. hogerop komen in de functie die je bekleedt.


Genegenheid is ook een aspect van het eerste chakra. Aangezien het eerste chakra aangeeft hoe de binding met de aarde is, geeft deze ook de genegenheid en liefde voor de eigen persoonlijkheid weer.


Aandoeningen bij een gebrekkig functioneren:

Fysisch:

 • Problemen van de bloedsomloop. Hierbij horen ook een hoge of lage bloeddruk.
 • Zwaarlijvigheid: proberen een goede binding met de aarde te krijgen door te gaan eten en/of 'ruimte' in te nemen.
 • Constipatie/diarree.
 • Huidproblemen.
 • Hoofdpijn.
 • Ziekten van het zenuwstelsel.
 • Rectale problemen: aambeien.

Emotioneel:

 • Sterke overlevingsdrang, roekeloos gedrag en egoïsme, (te) veel waarde hechten aan materiële zaken.
 • Gebrek aan zelfvertrouwen en zelfrespect.
 • Zweverig gedrag, niet geaard zijn, niet in het heden leven.
 • Depressie: het verlies van initiatief. Verlangen naar de dood, zelfmoordgedachten.
 • Eetstoornissen door het zich onthouden van de eerste levensbehoeften: Te veel eten (boulimia nervosa) of helemaal niet meer eten (anorexia nervosa).
 • Sleutelgebied voor verslavingen en dwangmatige handelingen.
 • Traumatische jeugdherinneringen, gezinsproblemen.

Externe uitwerking:

 • Problemen rond geld, carrière en financiën, behuizing, voedsel en basisbehoeften.


Equivida - Kapucijnenvest 30, 2500 Lier - nathalie@equivida.be - 0468/22.53.62 - BTW 0673.881.368