Vierde chakra

Het vierde chakra

Locatie: Ter hoogte van het hart.


Kleur: Groen of roze. Groen staat voor healing, sympathie en succes.

Roze staat voor liefde, zelfwaardering, zorgen voor jezelf en anderen.


Bewustzijn: Ik heb lief.


Zetel van:

 • Liefde.
 • Relaties.
 • Medeleven.


Recht: Om te beminnen.


Organen: Hart (en bloedsomloop), longen.

Levensgebied/werking: 

De werking van dit chakra heeft invloed op hoe je relaties met andere mensen verlopen. Sleutelwoorden zijn liefde en mededogen.  Liefde voor een ander, liefde voor jezelf. Als dit chakra in balans is, zal er sprake zijn van een gevoel van heelheid, saamhorigheid en liefde voor jezelf en anderen. Door dit chakra stroomt dan je verbondenheid met alle leven op aarde.


Het vierde chakra verbindt de onderste drie chakra’s met de bovenste drie. Sinds het begin der tijden wordt het hart gezien als het centrum van het lichaam. Veel van onze besluiten zouden authentiek en gunstig zijn, wanneer ze zouden genomen worden met ons hart. Het hart is immers het centrum van relaties, liefde en hartstocht.


Het hart is de bron van energie voor healing met handoplegging, bij knuffelen en bij aanraking. Steeds wanneer we doen wat we graag doen, geeft of ontvangt het hart. Je doet iets met 'hart en ziel'.


Chakracorrespondenties:

Liefde voor jezelf en anderen is het hoofdthema van dit chakra. Sommige mensen zijn gekwetst geweest in het verleden en hebben een muur om zichzelf opgetrokken, waarachter ze zich verschuilen om maar niet te hoeven voelen, omdat voelen pijn doet. Pas als je in staat bent om deze muur af te breken, dan zul je de bevrijding en het geluk van liefde voor jezelf en anderen kunnen voelen. Het is immers moeilijk om liefde aan een ander te geven als je geen liefde voor jezelf hebt.


Empathie is een wezenlijk onderdeel van het vierde chakra. Dit geeft aan hoe goed je je kunt inleven in een ander.


Succes in het werk wordt voor een groot deel bepaald door de mate van liefde die men voelt voor het werk. In principe kan je zeggen dat succes kan ontstaan als je met ‘hart en ziel’ van je werk houdt. Je werkt met plezier en liefde en dat is een groot deel van de sleutel tot succes.


Aanpassingsvermogen is een term die ook bij het hartchakra hoort. In hoeverre iemand in staat is om met veranderingen om te gaan, is afhankelijk van de wil en de wens om zich daarvoor in te zetten.


Liefde en tederheid zijn vanzelfsprekende associaties. De mate waarin de energie door het hartchakra stroomt, geeft aan in hoeverre iemand in staat is tot tederheid en onbaatzuchtige liefde, zonder er iets voor terug te verwachten.


Aandoeningen bij een gebrekkig functioneren:

Fysisch:

 • Hartklachten.
 • Hoge of lage bloeddruk, circulatieproblemen.
 • Aan de longen gerelateerde ziekten: astma, allergieën, bronchitis,...


Emotioneel:

 • Relatiemoeilijkheden
 • Moeite met iefhebben.
 • Geen medegevoel naar anderen.
 • Asociaal gedrag.
 • Angst om afgewezen te worden.
 • Hulpverlenerssyndroom: altijd anderen willen helpen.
 • Bezitterigheid ten opzichte van je partner.

Equivida - Kapucijnenvest 30, 2500 Lier - nathalie@equivida.be - 0468/22.53.62 - BTW 0673.881.368