Vijfde chakra

Het vijfde chakra

Locatie: Ter hoogte van de keel.


Kleur: Blauw.


Bewustzijn: Ik spreek.


Zetel van:

 • Communicatie.
 • Verantwoordelijkheid.


Recht: Om te spreken.


Organen: Keel, mond, slokdarm, schildklier, amandelen.

Levensgebied/werking: 

Het vijfde chakra geeft aan hoe goed je je kunt uiten naar de buitenwereld toe. Door dit chakra drukken we uit wat we denken, voelen, verlangen en verafschuwen. Dit chakra staat ook bekend als 'de zetel van verantwoordelijkheid', omdat we hiermee ja of nee durven zeggen tegen de opties van het leven.


Als dit chakra in balans is, kun je je goed uiten en je communicatie verloopt naar wens.


Chakracorrespondenties:

Communicatie is het belangrijkste onderdeel van het vijfde chakra. Met communicatie wordt niet alleen het voeren van een gesprek bedoeld, maar ook het uiten van emoties. De mate en het gemak waarmee emotie worden geuit, laten zien hoe goed het vijfde chakra functioneert. Dit chakra heeft een duidelijke verbinding met het vierde chakra, dat een rol speelt bij het omgaan met emoties. Het belang van een juiste verbinding tussen het vierde en vijfde chakra is dus groot als het gaat om de manier waarop emoties worden geuit. De erkenning van de emoties vindt plaats in het vierde chakra, het uiten ervan wordt gedaan d.m.v. het vijfde chakra.


Spraak heeft een vanzelfsprekende associatie met het vijfde chakra. Spraak is een belangrijke manier van communicatie. Onder spraakproblemen worden stotteren gerekend, het ‘moeilijk uit zijn woorden’ kunnen komen of woorden en zinsdelen door elkaar halen. Een klacht die met bijv. van veel whiplashpatiënten hoort, is dat er spraakverwarring optreedt. Aangezien een whiplash een nekaandoening is, is het niet vreemd dat deze wordt geassocieerd met het vijfde chakra.


Creativiteit is ook een belangrijke associatie, omdat de creativiteit pas echt kan bloeien als deze wordt geuit. Iemand met een blokkade in het vijfde chakra zal moeite hebben met creativiteit.


Zelfvertrouwen wordt ook geassocieerd met het vijfde chakra. Het wordt niet alleen geuit door gedrag en houding, maar ook door bepaalde uitspraken die het voor een ander duidelijk maken dat diegene in zichzelf gelooft en het vertrouwen heeft om zaken tot een goed einde te brengen. Een gebrek aan zelfvertrouwen behoort ook tot de lagere chakra’s, maar komt in het vijfde chakra tot uiting.


Aandoeningen bij een gebrekkig functioneren:

Fysisch:

 • Allerlei kwalen in het gebied van de keel, zoals de kaak en de mond, het strottenhoofd, de amandelen en de thymus.
 • Heesheid.
 • Keelpijn: Soms ontstaat keelpijn door vastzittende emoties die niet geuit worden.
 • Stijve nek.
 • Schildklierstoornissen.


Emotioneel:

 • Onvermogen om je of nee te zeggen.
 • Moeite hebben om jezelf te uiten.
 • Wisselende mening, meepraten met anderen.
 • Niet assertief zijn.
 • Te weinig of te veel verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Kletsen of roddelen: woorden met weinig waarde. Je praat teveel en hoort jezelf graag praten.

Equivida - Kapucijnenvest 30, 2500 Lier - nathalie@equivida.be - 0468/22.53.62 - BTW 0673.881.368