Zevende chakra

Het zevende chakra

Locatie: De kruin.


Kleur: Violet of wit.


Bewustzijn: Ik begrijp.


Zetel van:

 • Wijsheid.
 • Innerlijk weten of 'helder' weten.
 • Goddelijk bewustzijn.
 • Verbondenheid.


Recht: Om te weten.


Organen: Hersenen, pijnappelklier (epifyse).

Levensgebied/werking: 

Het zevende chakra is onze verbondenheid met Boven. Zoals het eerste chakra naar de aarde wijst, zo wijst dit chakra naar de Hemel, naar de bron waar we als ziel vandaan komen.


Het is het psychisch centrum voor het hogere weten en het ontvangt de spirituele energie en leiding die nodig zijn om dit doel te bereiken. Omdat het verbonden is met hogere sferen wordt het zevende chakra gezien als het centrum van het goddelijke in ons, de plats waardoor wij onze eenheid met de Goodelijke Bron (het Universum, de Kosmos) kennen.


Het kruinchakra is de zetel van paranormale vaardigheden. Wanneer goed gebruikt wordt gemaakt van dit chakra, komt het ‘innerlijk’ weten direct uit de Bron.


Chakracorrespondenties:

Spiritualiteit hoort als vanzelfsprekend bij het zevende chakra. Een goede balans zal gepaard gaan met een steeds toenemende mate van spirituele ontwikkeling, waarbij spiritualiteit niet meer weg te denken is uit het dagelijks leven. Dit vloeit ook voort bij de ontwikkeling van het zesde chakra, maar zal nog belangrijker worden indien er door middel van meditatie en bewustwordingsprocessen gewerkt wordt aan het zevende chakra. De bovenste twee chakra’s sluiten dan haarfijn op elkaar aan en stimuleren elkaars energie.


Geestelijke kracht is ook een term die duidelijk bij het zevende chakra hoort. Door een goede geestelijke ontwikkeling is lichaam en geest beter in balans en wordt het omgaan met de eisen die het leven stelt eenvoudiger. Geestelijke kracht om je door moeilijke periodes in je leven heen te slaan, kan zeker toenemen als het zevende chakra optimaal functioneert. Gevoelsmatig zal dat zeker merkbaar zijn doordat de geest meer veerkracht heeft en zich vlotter herstelt bij problemen.


Paranormale ontwikkeling is eigenlijk een verlengstuk van een verhoogde mate van spiritualiteit, die ontstaat door het ontwikkelen van het zevende chakra. Dit geldt echter alleen als alle andere chakra’s ook in harmonieuze toestand verkeren. Indien niet, kan dit leiden tot waanideeën, angsten, fobieën, en zelfs tot geestelijke overbelasting.


Connectie met het goddelijke wordt vaak verward met het aanhangen van een religie. Waar hier feitelijk op gedoeld wordt, is het geloven in een hogere macht. Waar het om gaat is het ‘weten’ dat dingen in het leven gebeuren, zonder dat er sprake is van toeval. Er is een verbinding met een hogere macht, waardoor belangrijke gebeurtenissen in het leven onderdeel uitmaken van de levensloop, waarbij je erkent dat er meer is tussen hemel en aarde dan waarneembaar is met het menselijk oog. Het goddelijk kun je ook zien als in contact staan met de Bron. In feite is het zevende chakra de rechtstreekse verbinding met je Bron. Je kunt de Bron ook simpelweg zien als een onderdeel van het ‘innerlijk weten’.


Onthechting van de waarde die wordt toegekend aan materialisme, vloeit voort uit het optimaal functioneren van het zevende chakra. Omdat de menselijke geest dan een zekere mate van ‘verlichting’ heeft bereikt, worden materiële zaken minder belangrijk. Dat wil niet zeggen dat iemand met een goed ontwikkeld zevende chakra totaal geen waarde meer hecht aan geld en materiële zaken, maar het wordt wel minder belangrijk om bijv. dure kleren/auto/… te hebben als statussymbool. Dit omdat onthechting de realisatie met zich meebrengt dat verlangen naar materiële zaken alleen maar nieuwe verlangens uitlokt. Werkelijk geluk hangt niet af van materiële bezittingen. Geluk behoort vanuit de geest te komen.


Aandoeningen bij een gebrekkig functioneren:

Fysisch:

 • Ziekten van immuunsysteem.
 • Ziekten van het zenuwstelsel.
 • Botziekten.
 • Alle problemen gerelateerd aan de pijnappelklier: Deze klier werkt als het centrum voor psychische aanpassing en als een regulator voor het immuunsysteem.
 • Hoofdpijn, duizeligheid, of licht in het hoofd zijn.


Emotioneel:

 • Stress: In een hoog tempo leven en alles 'moeten' houdt in dat je niet stilstaat bij de gebeurtenissen in het hier en nu. Je rent er simpelweg voorbij, zonder daadwerkelijk waar te nemen wat er gebeurt in je leven. Waardevolle momenten gaan verloren, omdat er alleen aandacht wordt besteed aan wat er nog moet gebeuren, in plaats van te genieten van het moment. Bij stress ben je niet in connectie met het innerlijk weten en laat je je leven leiden door de gebeurtenissen.
 • Gebrek aan zelfkennis.
 • Leerproblemen, leerstoornissen.
 • Geestesziekten: schizofrenie, neurose, psychose, waanideeën, depersonalisatie.
 • Manische depressiviteit.
 • Vervreemding en verwarring.

Equivida - Kapucijnenvest 30, 2500 Lier - nathalie@equivida.be - 0468/22.53.62 - BTW 0673.881.368