Project kids

Studieproject kids


Ontstaan studieproject


Ik vertel in het kort even mijn verhaal. Naast een healer ben ik ook een kaartlegster en leg ik elke ochtend trouw een kaartje voor mezelf. Tijdens de voorbije weken kreeg ik vaak dezelfde kaart met als boodschap 'kinderen helpen'. Als ik dikwijls dezelfde kaart blijf trekken, weet ik dat ik hier niet zomaar aan voorbij mag gaan. Het is alsof het Universum aan mijn arm trekt en mijn aandacht vraagt. Oorspronkelijk had ik geen flauw idee wat ik hiermee moest doen. Maar tijdens een meditatie heb ik even aan Boven gevraagd wat die kaart mij nu precies wou vertellen. En ik kreeg plots een ingeving: het helpen van kinderen met autisme, adhd, add, borderline,... door middel van healing.


Gezocht 


Ik ben dus op zoek naar kindjes, tieners of jongvolwassenen met volgende diagnoses:

  • Autismespectrumstoornissen (ASS)
  • ADHD
  • ADD
  • Borderline
  • ...


Doel studieproject


Ik kreeg deze ingeving door als een proefproject. Ik wil rond mijn bevindingen over deze problematieken een 'studie' koppelen wat betreft de invloed van een healing op het kind en zijn belangrijke contexten (het gezin, de school, ...), de effecten op korte en lange termijn betreft gedragsmatige, psychische en emotionele veranderingen, wat schuilt er achter deze aandoeningen, wat zijn eventuele oorzaken (angst, trauma, verloop van de zwangerschap, genetische belasting…?). Ik doe dit uiteraard steeds in overleg met de ouders en vraag hierbij hun volle medewerking. In een latere fase bestaat de mogelijkheid dat ik over dit project, mijn resultaten en conclusies een boek ga schrijven...

Ik hoop op deze manier meer aandacht te verkrijgen voor zowel de problematieken als om de verschillende benaderingen aan te duiden tussen healing, een holistische energetische aanpak versus de reguliere geneeskunde, een medicamenteuze en gedragsregulerende aanpak.


Experimenteel karakter


Dit project is ook voor mij een uitdaging daar ik geen praktische ervaring heb met het healen van bovenstaande doelgroep, noch met de impact van een healing op deze problematieken.


Verloop van een healing


Tijdens een inleidend en verkennend gesprek proberen we samen alles in kaart te brengen: ontwikkeling van het kind, het 'probleemgedrag', de invloed hiervan op zichzelf en zijn/haar omgeving,... Dit duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. De healing zelf duurt ongeveer 30 à 45 minuten.


Prijs


Gezien het experimenteel karakter van mijn studieproject, bedraagt de kostprijs per healing 50€. Dit voor de eerste 3 healings, ervan uitgaand dat tussen de healings een maand 'rust' wordt voorzien. Zo kan ik mij een goed beeld vormen van de effecten van deze healings op langere termijn, zijnde 3 maanden.


Medewerking van de ouders


De medewerking van de ouders is zeer belangrijk. Ik vraag hen om eventuele fysieke, gedragsmatige en emotionele veranderingen bij hun kind waar te nemen, zowel op korte termijn gedurende de eerste 48 uur na de healing, als op lange termijn.

Deze worden dan ook steeds besproken tijdens een volgend consult of per mail/messenger. Alle informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Equivida - Kapucijnenvest 30, 2500 Lier - nathalie@equivida.be - 0468/22.53.62 - BTW 0673.881.368