Natuurgeneeskunde

De natuurgeneeskunde is een autonome behandelingsmethode omdat zij een eigen geschiedenis en filosofie bezit en niet direct vergelijkbaar is met andere geneeswijzen, zoals accupunctuur, homeopathie,…


De natuurgeneeskunde is een eeuwenoude geneeskunde waar de Griekse arts Hippocrates (400 v.Chr.) de grondlegger van is. Nog steeds moeten artsen in de reguliere geneeskunde de ‘eed van Hippocrates’ afleggen waarin artsen zichzelf verplichten bepaalde beroepsregels te zullen handhaven. Hoewel de natuurgeneeskunde dus al eeuwenlang bestaat, heeft het minder naamsbekendheid in het moderne Westen waar de reguliere geneeskunde wordt beoefend.


Een goede gezondheid begint bij een evenwicht tussen de vier elementen vuur, water, lucht en aarde. Genezing is dus evenwicht scheppen. De mens is een psychosomatische eenheid: de psyche (persoonskenmerken) is verbonden met de soma (lichamelijke aspecten). De natuurgeneeskunde steunt op het monisme: Er is geen scheiding tussen lichaam en geest. Iedere geestelijke activiteit wordt lichamelijk ervaren, maar ook omgekeerd. Dus het is zeer belangrijk om te kijken naar het totaalbeeld vanuit de 4 elementen.

Aarde: De fysieke gezondheid.

Wij hebben allemaal een lichaam. In ons lichaam zitten organen die allemaal een functie hebben. Door onze levenswijze, onze voeding,... kan het zijn dat bepaalde organen overbelast worden en in hun functie 'gestoord' zijn. Dit noemen we een functiestoornis. Als hier niets aan gedaan wordt, zet deze belasting zich verder en kan het een orgaanstoornis worden. Dan gaan wij naar de huisarts of specialist, die met medicijnen en symptoombestrijding een halte toeroepen aan de ziekte. Het probleem is hier tweeledig. Ten eerste wordt de oorzaak niet aangepakt, alleen de symptomen worden gemaskeerd. En ten tweede, deze chemische medicijnen zijn een extra belasting voor je lichaam. Op een natuurlijke manier kan deze stoornis gecorrigeerd worden.

Lucht: De mentale gezondheid.

Wij denken teveel! Constant zijn we aan het denken. Wij leven precies vanuit ons hoofd.

Als we een keuze moeten maken in ons leven, ontleden we rationeel zorgvuldig alle opties met de bijhorende voor- en nadelen. Logisch nadenken is uiteraard noodzakelijk. Maar piekeren is enorm energierovend.

Onze gedachten zijn bovendien grotendeels negatief geladen. Gedachten zijn krachten! Wie negatief denkt, trekt ook negativiteit aan. Voor ons eigen welzijn is het zeer belangrijk om positief te denken.

Water: De emotionele gezondheid. 

Emoties, we verzuipen er soms in. We zijn verdrietig, genietend, boos, tevreden, gefrustreerd, gelukkig, depri,... We ervaren dagelijks nogal een portie emoties. Als negatieve emoties van korte duur zijn, is dit geen probleem. Maar het wordt wel degelijk een probleem als negatieve emoties te lang aanslepen. Je ongelukkig voelen, je door de dag sleuren, bij het minste beginnen wenen, agressief zijn,... Niemand wilt zich zo voelen. Dan wordt het hoog tijd om hieraan te werken, je emoties te ontleden zodat het verwerkingsproces kan beginnen.

Vuur: De energetische gezondheid. 

Alles is energie. Een niet zo gemakkelijk uit te leggen begrip. We zeggen allemaal wel eens: ik heb geen energie meer. Dus we zijn vertrouwd met het woord 'energie'. Maar voor velen klinkt dit vreemd, omdat ze geen energie kunnen voelen of zien. Voor anderen is dit evident. De aura is geen onbekende term meer. Uiteindelijk komt dit neer op je uitstraling. Er zijn mensen die een immense uitstraling hebben. Ze hebben 'iets'. Ze komen ergens binnen, en nemen heel de ruimte in. Als alles energetisch in balans is, dan straal je dit ook uit!

Therapieën:


  • Voedingstherapie:

Voeding is in deze maatschappij geen gemakkelijke opgave. Er wordt veel over gezegd en geschreven wat niet altijd even correct is. Er zijn tegenwoordig ook veel voedselintoleranties en –allergieën. Bovendien zijn er veel mensen met overgewicht én mensen die kampen met emotionele problematiek, zoals anorexia, boulimie,… Ik vergelijk voeding altijd met een auto: Als je benzine tankt in een wagen die rijdt op diesel, is de auto binnen de kilometer klaar voor het autokerkhof. Dat geldt ook voor mensen. Hetgeen we eten, is een bron van energie of een bron van ziekte. Meer info

  • Bachbloesemtherapie:

Een therapie die vooral bedoeld is om emotionele stoornissen terug in balans te krijgen. De remedies pakken de oorzaken van disharmonie aan en herstellen het evenwicht op de verschillende bewustzijnsniveaus (onderbewust, onbewust en bewust niveau). Meer info

  • Gemmotherapie:

De knoppen van planten (embryonale weefsels) die ingezet worden om aandoeningen te genezen.

  • Fytotherapie:

Ook kruidengeneeskunde genoemd, is het behandelen van klachten met plantaardige middelen. De farmacie is ontsprongen uit de kruidengeneeskunde.

Het belangrijk om op zoek te gaan naar de oorzaak van een aandoening. Als je de oorzaak aanpakt, genees je op een duurzame wijze.  De oorzaak is vaak niet alleen lichamelijk, of emotioneel, maar moet gezocht worden op alle 4 niveaus. Je dient actief mee te werken aan je gezondheid. Chronische aandoeningen ontstaan vaak over een lange periode. Het spreekt voor zich dat chronische ziekten dan ook tijd en inspanning vragen om tot een herstel te komen.

Equivida - Kapucijnenvest 30, 2500 Lier - nathalie@equivida.be - 0468/22.53.62 - BTW 0673.881.368