De kracht van meditatie

Doel van de cursus


Meditatie is een weg van verinnerlijking waardoor de mens op zoek gaat naar de rijkdommen die verscholen liggen in zijn innerlijke wereld. Deze cursus is een hulp om (de eerste) stappen te zetten op de weg van meditatie, de weg naar inkeer en verstilling. Het gaat hier om gebieden in het innerlijke van de mens die vaag zijn, en voor veel mensen duister en gesloten, maar die een ongelooflijke bron van kracht zijn! De mens is in zijn diepste wezen zeer gevoelig en broos. Meditatie en visualisatie is een methode tot zelfverwerkelijking of zelfrealisatie, een weg om aan je eigen zelf toe te komen of om je eigen innerlijk te ‘ont-dekken’, te ‘ont-wikkelen’.


Wie gaat mediteren, komt terecht bij zichzelf, zijn eigen leef- en werksituatie en dus ook bij de maatschappij waarin hij leeft. We leven in de ban van een jachtige wereld met een overmaat aan prikkels. De spanningen vanuit het beroep, het gezinsleven en de dagelijkse verplichtingen laten zich duidelijk voelen. De eisen die gesteld worden, gaan steeds dwingender doorwegen. De onrust in de mens stijgt.


Klachten worden kreten. Te veel mensen lopen doodvermoeid rond, ze staan ’s morgens op en kijken tegen een nieuwe dag aan, gekleurd door de grijsheid van de sleur en grauwheid van de soms uitzichtloze situaties waarin ze moeten leven. We leven in een ontwrichte maatschappij, maar we schamen ons om het aan elkaar te vertellen. Dit alles heeft tot gevolg dat er vervreemdingsverschijnselen optreden. Niet alleen tussen de mensen onderling, maar ook tussen de mens en zijn eigen ik. Deze vervreemding wortelt diep in de mens en is de oorzaak van de meest diverse klachten en verkrampingen zowel op psychisch als op lichamelijk gebied. Het steeds naar buiten gericht zijn vervreemdt de mens van zijn eigen centrum, zijn eigen innerlijk leven. Vanuit de onrust groeit er een diep verlangen naar rust en inkeer. De mens wil weer heel worden.


Het doel van deze cursus is om meditatie uit de sfeer van zweverigheid te halen en beschikbaar te stellen voor iedereen. Want mediteren is voor iedereen haalbaar, niet enkel voor de spirituele zoekers of voor diegene die wensen de verlichting te vinden. Mediteren is gewoon even tijd vrijmaken voor jezelf, me-time inlassen, om je af te zonderen uit de drukte van onze veeleisende maatschappij, om te werken aan de gezondheid van je geest. Want lichaam en geest zijn één en beïnvloeden elkaar. Zodra je geest meer tot rust is gekomen, volgen innerlijke en uiterlijke harmonie vanzelf. Zoals medisch en wetenschappelijk onderzoek voortdurend aantoont, hebben onze gemoedstoestand en de manier waarop we met stress en emoties omgaan een enorme invloed op onze lichamelijke gezondheid en ons algehele gevoel van welzijn. Het is van het grootste belang dat we zorg dragen voor onze geest!


Inhoud van de cursus


 1. Inleiding.
 2. Waarom mediteren?
 • De mythe van het perfecte leven.
 • Omgaan met deze verwarrende tijd.
 • Etymologie.
 • De voordelen van meditatie voor lichaam en geest.
 1. Inzicht in de geest: gedachten en emoties.
 • De kern van de leer van Boeddha.
 • Gedachten zijn krachten.
 • Hoe je geest stress genereert.
 • Emoties.
 1. Eerste fundament van de meditatie: Stilte.
 • De kracht van stilte.
 • In contact met het Universum.
 • In de stilte schuilt de kracht.
 • Waar stilte wordt gezaaid, wordt wijsheid geoogst.
 • Stilte als sleutel voor een geïnspireerd leven.
 1. Tweede fundament: Lichaamshouding.
 • Verschillende zithoudingen.
 • Zwaartepunt.
 1. Derde fundament: Ademhaling.
 • De adem als fysisch gebeuren.
 • Adem en leven.
 • Brug tussen geest en lichaam.
 • Buikademhaling.
 1. Vierde fundament: Concentratie.
 • Aandacht en bewustzijn.
 • Hier en nu.
 • Concentratie op de ademhaling.
 • Bewustzijn uitbreiden.
 1. Vijfde fundament: Visualisatie en affirmatie.
 • Visualisatie.
 • Affirmaties.
 1. Voorwaarden.
 2. Meditatie en bewustzijn.
 • Dagbewustzijn.
 • Onderbewustzijn.
 • Hoger of verruimd bewustzijn.
 • Bewustzijnstraining.
 1. Mediteren met moeilijke emoties en gedachten.
 • Vriendschap sluiten met je ervaring.
 • Moeilijke emoties.
 • Gewoontepatronen ontrafelen.
 1. Obstakels.
 2. Oefeningen: Meer dan 30 oefeningen, gaande van gemakkelijke meditatie- en ademhalingsoefeningen naar uitgebreide visualisaties.


Datum: Nog geen datum bepaald.


Prijs p.p.: 85€


Inbegrepen:

⭐ Zelfgeschreven cursus (89 pagina's) vanuit mijn jarenlange spirituele ervaring als gediplomeerd natuurgeneeskundig en energetisch therapeute met alle bovenstaande informatie zodat je thuis direct aan de slag kan gaan.

⭐ Drank: Koffie, thee, water.


Praktisch:

⭐ Plaats: Crowne Plaza Antwerpen, Gerard Le Grellelaan 10, verdieping 15, 2020 Antwerpen.

⭐ Gelieve op voorhand je deelname te bevestigen via mail naar nathalie@equivida.be, telefonisch op 0468/22.53.62, of via het contactformulier.

⭐ Plaatsen zijn beperkt. Je deelname is pas definitief bij overschrijving op rekeningnummer BE52 7350 4743 5109 met vermelding 'Cursus meditatie'.

Equivida - Kapucijnenvest 30, 2500 Lier - nathalie@equivida.be - 0468/22.53.62 - BTW 0673.881.368