Tarot

Twee mogelijkheden om deel te nemen


 1. Cursus Tarot in groepsverband: klik hier voor meer informatie.
 2. Online cursus Tarot: klik hier voor meer informatie.


Voordelen in groepsverband:

 • Je ontmoet gelijkgestemde zielen.
 • Je leert van de opmerkingen en vragen van de groepsleden.
 • Ondanks de soms zware materie van de kaarten, hangt er altijd een gezellige en enthousiaste sfeer.
 • De cursus werkt als gesprekstherapie, omdat de deelnemers dikwijls hun eigen levensverhalen vertellen in de vertrouwelijkheid van een beperkte groep.


Voordelen online cursus:

 • Je bestudeert de cursus op eigen tempo.
 • Je bent niet afhankelijk van vastgelegde cursusdagen en -tijden.
 • Je hoeft de baan niet op en hebt geen fileleed.
 • Je kan niet aanwezig zijn omdat je moet werken op zaterdag, of je kan/wil de afstand niet overbruggen.


Beide cursussen bevatten dezelfde inhoud.


Inhoud van de cursus


De cursus omvat 206 pagina's vanuit mijn jarenlange ervaring als kaartlegster en als gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeute. Alle kaarten zijn zowel theoretisch als praktisch onderbouwd. Ook alle Bachbloesems zijn verwerkt in de cursus.


 1. Inleiding.
 2. Ontstaan van de Tarot.
 • Betekenis van de Grote Arcana.
 • Betekenis van de Kleine Arcana.
 • Numerologie van de getallen nul tot en met negen. Een basiskennis Numerologie is noodzakelijk om de nummering en achterliggende betekenis van deze nummering van de kaarten te begrijpen.
 1. De 22 kaarten uit de Grote Arcana. Alle kaarten van de Grote Arcana beelden verschillende stadia uit betreft onze levensloop van de geboorte tot de dood, met in elke fase belangrijke gebeurtenissen die we kunnen benoemen als transformatiefasen gezien de levenslessen van deze ervaringen.
 • De titel is een samenvatting van de kaart zodat je snel de kaart kan terugvinden en gemakkelijk kan onthouden.
 • Symboliek van de afbeeldingen.
 • Levensloop.
 • Betekenis van de kaarten in een duiding.
 • Opdrachten, tips, adviezen.
 1. Kleine Arcana Kelken: Kelken worden ook wel Bekers of Bokalen genoemd en zijn verbonden met het element water. Water brengt ons in verbinding met ons innerlijk, met onze gevoelens en verlangens. De diepste diepte van het water is het onderbewuste, wat er schuilgaat onder het wateroppervlak of wat er diep in onze ziel zit verborgen.
 • De titel is een samenvatting van de kaart in een aantal steekwoorden.
 • Symboliek van de afbeeldingen.
 • Inzicht: psychologisch en spiritueel inzicht.
 • Betekenis van de kaarten in een duiding.
 • Opdrachten, tips, adviezen.
 1. Kleine Arcana Staven: Staven worden ook wel Stokken genoemd en vertegenwoordigen het element vuur. Het element vuur vertelt ons meer over ons enthousiasme, onze passie en onze levenslust betreft de dingen die we doen en ondernemen, onze carrière, onze ambities, onze bron van inspiratie.
 • De titel is een samenvatting van de kaart in een aantal steekwoorden.
 • Symboliek van de afbeeldingen.
 • Inzicht: psychologisch en spiritueel inzicht.
 • Betekenis van de kaarten in een duiding.
 • Opdrachten, tips, adviezen.
 1. Kleine Arcana Zwaarden: Zwaarden vertegenwoordigen het element lucht. Lucht is verbonden met onze denkprocessen, ons verstand, de logica. Het element lucht is het element van de zelfstandig denkende en beslissende mens.
 • De titel is een samenvatting van de kaart in een aantal steekwoorden.
 • Symboliek van de afbeeldingen.
 • Inzicht: psychologisch en spiritueel inzicht.
 • Betekenis van de kaarten in een duiding.
 • Opdrachten, tips, adviezen.
 1. Kleine Arcana Pentakels: Pentakels worden ook wel Munten of Pentagrammen genoemd en zijn gerelateerd aan het element aarde. Zij hebben betrekking op de materiële wereld. We leren onze talenten en vaardigheden in te zetten en te ontwikkelen, en hoe we beloond worden (onze financiën en bezittingen) voor onze geleverde inspanningen.
 • De titel is een samenvatting van de kaart in een aantal steekwoorden.
 • Symboliek van de afbeeldingen.
 • Inzicht: psychologisch en spiritueel inzicht.
 • Betekenis van de kaarten in een duiding.
 • Opdrachten, tips, adviezen.
 1. Legpatronen: Zeven legpatronen, inclusief het veelgebruikte Keltisch Kruis.
 2. De do's en don'ts van het kaartleggen: Intuïtie, toesteming, vrije wil, tijdsbepaling, formulering, omkeringen, respect voor de kaarten en het schudden van de kaarten.
 3. De Grote temperamententest: Deze test bevat de vier elementen die we gezien hebben in de Kleine Arcana. Deze vier elementen komen ook terug in ons eigen temperament of karakter. Aan de hand van de test kan je dus uitmaken welk type je bent: welke elementen overheersen en welke elementen minder aanwezig zijn in je eigen karakter. Zo kan je ook werken aan de elementen die minder vertegenwoordigd zijn in je karakter.
 4. Een ritueel met spreuk gebaseerd op de Wicca principes (witte magie, hekserij, of natuurmagie) waarbij je gebruik maakt van diezelfde vier elementen uit de Kleine Arcana en het aanroepen van de machten van het Universum om de kaarten te 'dopen'.Equivida - Kapucijnenvest 30, 2500 Lier - nathalie@equivida.be - 0468/22.53.62 - BTW 0673.881.368